wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka "Małe Źródło" - edycja trzecia

Konkursy literackie

Małopolska Nagroda Poetycka "Małe Źródło"

edycja trzecia

 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Małe Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – osób w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą brać w nim udział zarówno poeci polscy
z kraju, jak i z zagranicy.
Uczestnicy, muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów.

Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem,

Organizatorzy


 

Małopolska Nagroda Poetycka "MAŁE ŹRÓDŁO"
edycja trzecia (2023)

 

Patronat Honorowy: Iwona Gibas –
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

 


 

Informacje o Nagrodzie:

 

 

Skład jury konkursowego:

 • Józef Baran – poeta, prozaik, autor około 40 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury);

 • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz w randze wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich;

 • Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji;

 • Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor wielu zbiorów wierszy, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych –  osoby niepełnoletnie, w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat. Uczestnicy, muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie (Załącznik 1).

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Małe Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą e-mailową.

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie do Organizatora trzech utworów poetyckich.  Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf opatrzonych godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem (każdy wiersz w osobnym pliku). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy). 

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe tak jak opisano w pkt 4-8 Regulaminu;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku - potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Każdy uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie  zostaną dopuszczone do konkursu.

 


Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 3,3 tys. złotych:

 • I nagroda – 900 zł
 • II nagroda – 600 zł
 • III nagroda – 400 zł
 • 5 wyróżnień po 200 zł
 • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski - 2 po 200 zł.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2023 r. (niedziela) na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Małe Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 25 czerwca 2023 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu 30 września 2023 roku podczas uroczystej gali. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na oficjalnej stronie Konkursu: www.NagrodaZrodlo.pl oraz na stronach: www.csm.tarnow.pl oraz www.borzecin.pl a także w oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu: https://www.facebook.com/nagrodazrodlo,

 


Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

 • Karolina Szymańska (CSM), tel. 14 633 46 11, e-mail: k.szymanska@csm.tarnow.pl
 • Agnieszka Latała (CSM), tel. 14 633 46 11, e-mail: a.latala@csm.tarnow.pl      
 • Piotr Kania (GOK Borzęcin), tel. 14 68 46 013; e-mail: konkurs@borzecin.pl

 

 

 

Małopolska Nagroda Poetycka "Małe Źródło" - edycja trzecia
Podziel się:

Edukacja kulturalna

Poznaj naszą ofertę warsztatów i prelekcji. Dla dzieci i dla dorosłych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.