• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+
Połączenie tatrzańskich fascynacji i nowoczesnego jazzu

Koncert Dawid Lubowicz Quartet

16 listopada / 19:00
Męski kwintet wokalny i żeński kwartet smyczkowy

Koncert Con Affetto & Monk

30 listopada / 18:00
FOLK it Tour

Koncert Julii Pietruchy

15 listopada / 20:00

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
ze strony internetowej Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta1, 33-101 Tarnów:
www.csm.tarnow.pl


§1

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta1, 33-101
  Tarnów, zwany dalej CSM.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a CSM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  1. złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  2. uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelew)
  3. otrzymania przez Użytkownika od CSM potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedaż biletów on-line na seans/imprezę kończy się 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 5. Ceny biletów oferowanych przez CSM zawierają podatek VAT.
 6. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 7. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans/imprezę, - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 8. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelew).
 9. Płatności za bilety obsługuje spółka Tpay.com z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.tpay.com. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 10. W przypadku płatności ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.
 11. Bilety pozostają własnością CSM do czasu odnotowania przez CSM potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika. W momencie gdy użytkownik dokona przelewu w czasie dłuższym niż 30 min. operacja zostanie anulowana. Wpłacona kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego.
 12. Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line:
  1. po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu można dokonać samodzielnego wydruku biletu na seans/imprezę,
  2. wydruk potwierdzający zakup biletów na seans/imprezę należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie,
  3. bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie CSM, lecz nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem seansu.
  4. przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
  5. osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. CSM nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


§2

Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CSM danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do CSM bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CSM w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.


§3

Polityka cenowa

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,  posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora Studenci.  

2. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie  1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje w Kinie Millennium.

 

 

§4

Zwrot biletów

 1. W przypadku nieodbycia się seansu/imprezy z przyczyn leżących po stronie CSM, CSM będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłaszaniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
 2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie wydruku biletu lub danych potwierdzających jego zakup.
 3. Zwroty biletów zakupionych drogą internetową , w przypadku rezygnacji Użytkownika, są niemożliwe.


§5
Postanowienia końcowe

 1. CSM nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.