wyślij

modernizacja-header

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Sztuki Mościce otrzymało dofinasowanie unijne na działanie inwestycyjne pod nazwą „II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”.

Projekt został ulokowany na pierwszym miejscu w rankingu ocen i otrzymał 100% z możliwych punktów. Został oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 • 8 694 323,00 zł - całkowita wartość projektu
 • 1 995 660 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • 6 493  506 zł - wkład budżetu Województwa Małopolskiego
 • 205 157 zł - środki własne CSM 

 

Cele projektu:

 • Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz odpowiadającej na potrzeby odbiorców. 
 • Dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym etapie została wyłączona z przebudowy.

 

Zmiany w infrastrukturze:

 • zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektu kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dysponującym nowoczesnymi technologiami w kulturze,
 • poprawa akustyczności sali dla różnorodnych funkcji (zmienność długości pogłosu),
 • spełnienie wysokich wymagań i standardów współczesnych realizacji scenicznych,
 • wyposażenie w instalacje umożliwiające działanie bezpiecznych, wysokiej klasy, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych, przeciwpożarowych, mechanicznych itp. 
 • poprawa komfortu publiczności (także osób niepełnosprawnych),
 • poprawa estetyki sali,
 • zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i jakość pracy;
 • optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.

 

Zmiany programowe:

 • poszerzenie wachlarza podmiotów i instytucji współpracujących programowo, 
 • atrakcyjniejszy program artystyczny,
 • spełnienie wymagań technicznych wielu produkcji teatralnych czy koncertowych, także tych w obszarze najważniejszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta, 
 • rozwinięcie działalności konferencyjnej,
 • umożliwienie prezentacji cyfrowych opierających się głównie na wykorzystaniu wiązek światła, laserów, przestrzennego dźwięku i projekcji,
 • umożliwienie pokazów sztuki współczesnej i sztuki klasycznej w wyższym niż dotąd standardzie technicznym,
 • realizacja projekcji filmowych w najwyższym standardzie ATMOS,
 • realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja). 

 

Zakres:

 1. przebudowa sali widowiskowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 2. przebudowa istniejącej instalacji wentylacyjnej w związku ze zmiana geometrii sufitu
 3. przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w zakresie zmiany sposobu dystrybucji powietrza w sali widowni (zmiana z nawiewu górnego na nawiew z komory pod widownią, zmiana wywiewu z dolnego na wywiew górny),
 4. przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorni i tyrystorowni,
 5. przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia projektorowni,
 6. przebudowa sceny i orkiestronu w ograniczonym zakresie
 7. likwidacje instalacji CO na rzecz systemu wentylacyjnego
 8. zmiana geometrii widowni wraz ze zmianą geometrii sufitów podwieszanych oraz wymianą wykładzin akustycznych,
 9. zastosowania mobilnych ustrojów akustycznych o dużej skuteczności pochłaniania dźwięku szerokim zakresie częstotliwości na ścianach Sali,
 10. rozdział energii, instalacje zasilania odbiorów technologii sceny i akustyki,
 11. instalacje zasilania urządzeń klimatyzacji,
 12. instalacje oświetlenia - ogólnego, awaryjnego, przeszkodowego ,
 13. instalacje pętli indukcyjnej dla osób niesłyszących.
 14. modernizację stanowisk technicznych wraz z wymianą okienek realizatorskich
 15. modernizacja sytemu mechaniki scenicznej a w tym :
  1. modernizacja/wymiana napędów mostów oświetleniowych sceny
  2. modernizacja/wymiana sztankietów
  3. modernizacja/wymiana sztankietu horyzontowego
  4. wymiana mechanizmu kurtynowego;
  5. wykonanie/instalacja sztankietu zascenia (ZS1);
  6. wykonanie/instalacja sztankietów głośnikowych (SG1 i SG2);
  7. wykonanie/instalacja mostów oświetleniowych widowni (M01, M02);
  8. wykonanie/instalacja zestawu banerów akustycznych ściennych;
  9. wykonanie/instalacja zestawu podestów scenicznych;
  10. wykonanie/instalacja układu sterowania ww. urządzeń.
 16. wykonanie Dźwiękowej Sygnalizacji Ostrzegania
 17. wykonanie nowej instalacji oświetlenia technologicznego i dostawę nowoczesnych aparatów oświetlenia technologicznego wraz z systemem sterowania.
 18. wykonanie sterowania oświetleniem roboczym i ogólnym
  1. Wymiana foteli i zmiana układu siedzisk,
  2. Dostawy sprzętu elektroakustycznego
  3. Dostawa systemu nagłośnienia kina – dźwięk przestrzenny Atmos

 

Podstawowe dane techniczne :              

 1. Powierzchnia zabudowy całkowita : 2 718,55 m²
 2. Powierzchnia - zakres przedmiotu zamówienia : 850,15 m²
 3. Kubatura – zakres przedmiotu zamówienia : 7240,13 m³

 

Czas realizacji do kwietnia 2018 r.

 

Dotychczasowe wykonane prace:

 • roboty budowlane Moris Polska Sp. z o.o.
 • badania akustyczne i prace koncepcyjne kilku wykonawców
 • strategia rozwoju – DELTA z Krakowa
 • projekt  - Firma Sound&Space Sp. z o.o. Poznań i zespół projektowy Roberta Lebiody,
 • studium wykonalności i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do Funduszy Europejskich – Buk Invest Kraków
 • zarządzający procesem inwestycyjnym – SPDV sp. z o.o. oraz KPPM Doradztwo sp. z o.o.,  z Krakowa.
Podziel się:
II etap modernizacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.