wyślij
Koncerty

Gala finałowa Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" i "Małe Źródło"

Muzyka rozrywkowa, Konkursy literackie, Konkursy

Siódmą edycję konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO - wspólnej inicjatywy Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie zwieńczy uroczysta gala i koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

Gala rozdania nagród

Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" i

Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Małe Źródło"

 

30 września 2023, godz. 17:00

Program wieczoru:

 

 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem,
Organizatorzy


 

Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
edycja siódma (2023)

 

Patronat Honorowy: Iwona Gibas –
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

 


Informacje o Nagrodzie:

 

 

Skład jury konkursowego:

 • Józef Baran – poeta, prozaik, autor około 40 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury);
 • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz w randze wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich;
 • Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji;
 • Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor wielu zbiorów wierszy, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą brać w nim udział zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat w dniu podpisania „Oświadczenia uczestnika konkursu” (Załącznik 1).

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Forma utworów jest dowolna.

Konkurs dotyczy utworów napisanych w języku polskim.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie do Organizatora od trzech do czterech utworów poetyckich w postaci plików w formacie pdf (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub w postaci wydruku (w wersji papierowej).

Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu - pierwszym wersem). Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ni nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy). 


 

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie powinno zawierać:

 1. prace konkursowe jak opisano w ust. 4-8;
 2. przesłane pocztą tradycyjną odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu oraz zgoda na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku lub ich skan, zdjęcie przesłane za pomocą e-mail (Załącznik nr 1);
 3. przesłana pocztą tradycyjną odręcznie podpisana informacja o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO lub jej skan, zdjęcie dostarczone za pomocą e-mail (Załącznik nr 2);
 4. przesłany pocztą tradycyjną wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi lub jego skan, zdjęcie dostarczone za pomocą e-mail (Załącznik nr 3);
 5. skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku – potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej.

Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 40. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 


Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 9,5 tys. złotych:

 • I nagroda – 3 000 zł
 • II nagroda – 2 000 zł
 • III nagroda – 1 000 zł
 • 5 wyróżnień po 500 zł
 • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski:

1 po 1000 zł lub 2 po 500 zł.

Dodatkowo zostanie przyznanych kilkanaście wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 


Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2023 r. (niedziela) na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 25 czerwca 2023 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu 30 września 2023 roku podczas uroczystej gali. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na oficjalnej stronie Konkursu: www.NagrodaZrodlo.pl oraz na stronach: www.csm.tarnow.pl oraz www.borzecin.pl, a także w oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu: https://www.facebook.com/nagrodazrodlo,

 


Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

 • Karolina Szymańska (CSM), tel. 14 633 46 11, e-mail: k.szymanska@csm.tarnow.pl
 • Agnieszka Latała (CSM), tel. 14 633 46 11, e-mail: a.latala@csm.tarnow.pl      
 • Piotr Kania (GOK Borzęcin), tel. 14 68 46 013; e-mail: konkurs@borzecin.pl

 

 

 

Gala finałowa Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" i "Małe Źródło"
Podziel się:

Millennium Studio

Zawsze wyszukane kino.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.