wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka MAŁE ŹRÓDŁO edycja pierwsza

Konkursy literackie

Pierwsza edycja Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Małe Źródło" - dla młodych poetów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Nabór zakończony.

 

Małopolska Nagroda Poetycka "MAŁE ŹRÓDŁO"
edycja pierwsza (2021)

 

Patronat Honorowy: Iwona Gibas –
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

 Aktualne informacje

Werdykt Jury


 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Małe Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów.

Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem,

Organizatorzy. 

 


 

 REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „MAŁE ŹRÓDŁO” 2021 - do pobrania 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "MAŁE ŹRÓDŁO" 2021 - do pobrania

 


 

Informacje o Nagrodzie:


Skład jury konkursowego:

  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
  • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
  • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej


Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter wojewódzki, otwarty. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – zarówno osoby niepełnoletnie jaki i pełnoletnie. Uczestnicy, którzy w momencie zgłoszenia do konkursu nie ukończyli 18 lat muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie (Załącznik 1 do Regulaminu). 

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Małe Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna. W tym roku ze względu na panujące obostrzenia podjęliśmy decyzję o przyjmowaniu zgłoszeń wyłącznie drogą e-mailową.

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie do Organizatora trzech utworów poetyckich.  Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdfopatrzonych godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem (każdy wiersz w osobnym pliku). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy). 

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe tak jak opisano w pkt 4-8 Regulaminu;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku - potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Każdy uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie  zostaną dopuszczone do konkursu.


Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 2, 9 tys. złotych:

  • I nagroda – 900 zł
  • II nagroda – 600 zł
  • III nagroda – 400 zł
  • 5 wyróżnień po 200 zł
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 


Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2021 r. (piątek) na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Małe Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 25 czerwca 2021 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r. podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną:


Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

 


 

 REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „MAŁE ŹRÓDŁO” 2021 - do pobrania 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "MAŁE ŹRÓDŁO" 2021 - do pobrania

 

 

Małopolska Nagroda Poetycka MAŁE ŹRÓDŁO edycja pierwsza
Podziel się:

Edukacja kulturalna

Poznaj naszą ofertę warsztatów i prelekcji. Dla dzieci i dla dorosłych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.