wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta

Konkursy literackie

Zapraszamy na uroczystą galę rozdania nagród czwartej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO. 7 września godz. 18:00. Bezpłatne wejściówki do zarezerwowania w kasie CSM.

Gala rozdania nagród Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło"

 Informacja z 1.09: ilość wejściówek na Galę została wyczerpana. Dziękujemy za duże zainteresowanie!

 7 września (poniedziałek) godz. 18:00
Miejsce: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów

 

Relacja na żywo z Gali - Transmisja w Internecie
Prowadzenie: telewizja Starnowa.tv [LINK]

 

 

 


Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
edycja czwarta (2020)

 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski –
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem, Organizatorzy.

Patroni medialni:

 Oglądaj online - Radio Kraków

Radio Kraków 101,6 FM

 Instytut Książki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ZG | Oddział Kraków

Czas Literatury | Kwartalnik literacki

Czas Literatury - kwartalnik literacki

 

 

 REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 2020 - do pobrania 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2020 - do pobrania

 


 

Józef Baran, przewodniczący Jury o konkursie:  


„Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń (blisko 300 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac. Obok reminiscencji z dzieciństwa, powrotów w przeszłość, znalazły się tu wiersze wskazujące wręcz na ekologiczne uwrażliwienie na naturę, świat przyrody. A obok tego liczne zestawy dotyczące przemian społecznych czy dramatycznych relacji międzyludzkich, jak również zagrożeń związanych z cywilizacja współczesną, w której nie zawsze postęp duchowy idzie pod rękę z postępem technologicznym.

Miłość, wiara, wątpliwości egzystencjalne, degradacja pewnych tradycyjnych wartości, zachwyt jako wyraz pochwały istnienia – to tylko niektóre tematy, wątki i motywy podejmowane w liryce. Nie obyło się bez patriotycznych akcentów, nie zawsze znajdujących odpowiednią oryginalną, nowatorską formę, bo przecież w sztuce pisania nie tylko istotne jest to, „o czym” się pisze, ale przede wszystkim „jak” się pisze. Bitwa pod Grunwaldem - jeśli namalowana kiczowato - mniej będzie warta od świetnie namalowanego obrazu ze słonecznikami. Takie jest odwieczne prawo twórczości malarskiej, ale i też literackiej.

Patos, sztuczność, operowanie frazesami czy banałami myślowymi... sentymentalizm - mogą zabić poezję, która jest najbardziej wyrafinowaną sztuką słowa. Istotna jest w niej naturalność, autentyzm, celność i szczerość wypowiedzi obok maestrii warsztatowej, wysokiej świadomości formy. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych (także do druku w antologii pokonkursowej) wierszy znaleźliśmy wiele pięknych, wartościowych artystycznie wypowiedzi, wskazujących na to, że pomimo utyskiwań krytyków - poezja ma się w Polsce, w tym także w Małopolsce – całkiem nieźle.

 Skład jury konkursowego:

  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
  • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
  • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.


Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

poczta tradycyjna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjne

poczta elektroniczna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku- potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

  • I nagroda - 3 500 zł
  • II nagroda - 2 500 zł
  • III nagroda - 1 500 zł
  • 5 wyróżnień po 700 zł
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: csm.tarnow.pl, na oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu https://www.facebook.com/nagrodazrodlo, na oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin www.borzecin.pl, a także na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Borzęcin https://www.facebook.com/borzecingok/

 

Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

 

 


 

   

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 2020  - do pobrania 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2020 - do pobrania

 

 

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta

Edukacja kulturalna

Poznaj naszą ofertę warsztatów i prelekcji. Dla dzieci i dla dorosłych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ustawienia dostępności
Ustawienia dostępności
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1