wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta

Konkursy literackie

Zapraszamy na uroczystą galę rozdania nagród czwartej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO. 7 września godz. 18:00. Bezpłatne wejściówki do zarezerwowania w kasie CSM.

Gala rozdania nagród Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło"

 Informacja z 1.09: ilość wejściówek na Galę została wyczerpana. Dziękujemy za duże zainteresowanie!

 7 września (poniedziałek) godz. 18:00
Miejsce: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów

 

Relacja na żywo z Gali - Transmisja w Internecie
Prowadzenie: telewizja Starnowa.tv [LINK]

 

 

 


Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
edycja czwarta (2020)

 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski –
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem, Organizatorzy.

Patroni medialni:

 Oglądaj online - Radio Kraków

Radio Kraków 101,6 FM

 Instytut Książki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ZG | Oddział Kraków

Czas Literatury | Kwartalnik literacki

Czas Literatury - kwartalnik literacki

 

 

 REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 2020 - do pobrania 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2020 - do pobrania

 


 

Józef Baran, przewodniczący Jury o konkursie:  


„Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń (blisko 300 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac. Obok reminiscencji z dzieciństwa, powrotów w przeszłość, znalazły się tu wiersze wskazujące wręcz na ekologiczne uwrażliwienie na naturę, świat przyrody. A obok tego liczne zestawy dotyczące przemian społecznych czy dramatycznych relacji międzyludzkich, jak również zagrożeń związanych z cywilizacja współczesną, w której nie zawsze postęp duchowy idzie pod rękę z postępem technologicznym.

Miłość, wiara, wątpliwości egzystencjalne, degradacja pewnych tradycyjnych wartości, zachwyt jako wyraz pochwały istnienia – to tylko niektóre tematy, wątki i motywy podejmowane w liryce. Nie obyło się bez patriotycznych akcentów, nie zawsze znajdujących odpowiednią oryginalną, nowatorską formę, bo przecież w sztuce pisania nie tylko istotne jest to, „o czym” się pisze, ale przede wszystkim „jak” się pisze. Bitwa pod Grunwaldem - jeśli namalowana kiczowato - mniej będzie warta od świetnie namalowanego obrazu ze słonecznikami. Takie jest odwieczne prawo twórczości malarskiej, ale i też literackiej.

Patos, sztuczność, operowanie frazesami czy banałami myślowymi... sentymentalizm - mogą zabić poezję, która jest najbardziej wyrafinowaną sztuką słowa. Istotna jest w niej naturalność, autentyzm, celność i szczerość wypowiedzi obok maestrii warsztatowej, wysokiej świadomości formy. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych (także do druku w antologii pokonkursowej) wierszy znaleźliśmy wiele pięknych, wartościowych artystycznie wypowiedzi, wskazujących na to, że pomimo utyskiwań krytyków - poezja ma się w Polsce, w tym także w Małopolsce – całkiem nieźle.

 Skład jury konkursowego:

  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
  • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
  • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.


Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

poczta tradycyjna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjne

poczta elektroniczna
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
b) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
d) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
e) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku- potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

  • I nagroda - 3 500 zł
  • II nagroda - 2 500 zł
  • III nagroda - 1 500 zł
  • 5 wyróżnień po 700 zł
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: csm.tarnow.pl, na oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu https://www.facebook.com/nagrodazrodlo, na oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin www.borzecin.pl, a także na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Borzęcin https://www.facebook.com/borzecingok/

 

Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

 

 


 

   

REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 2020  - do pobrania 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2020 - do pobrania

 

 

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Podziel się:
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja czwarta

Babskie poniedziałki

Razem z koleżankami weźcie udział w największym wydarzeniu dla kobiet w regionie.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.