wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja pierwsza

Konkursy literackie

Pierwsza edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO - wspólnej inicjatywy Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Zapraszamy do podjęcia tematu zarówno debiutantów jak i poetów działających.

Konkurs literacki
pn. Małopolska Nagroda
Poetycka

"ŹRÓDŁO"

 

Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło" objął Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" zwanej dalej „Konkursem" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, zwane dalej „Organizatorem" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Jury w składzie:

  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
  • prof. dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
  • Marek Zięba - poeta, reżyser teatralny, reprezentant Organizatora.

 

po zapoznaniu się z 257 zestawami wierszy, na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r. przyznało: 3 nagrody główne, 5 równorzędnych wyróźnień oraz trzy równorzędne nagrody specjalne za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zadecydowało o przyznaniu 23 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w wydawnictwie pokonkursowym. 

Zachęcamy do zapoznania się z Protokołem Jury -> PROTOKÓŁ DO POBRANIA

 

NAGRODY:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

  • I nagroda - 3 500 zł
  • II nagroda - 2 500 zł
  • III nagroda - 1 500 zł
  • 5 wyróżnień po 600 zł
  • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski 500 zł

 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dodatkowo zostanie przyznana pula wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

 

IDEA MAŁOPLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO":


Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie - bez ojca, bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej „małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji.

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło" ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach „Źródła" ufundowaliśmy nagrodę specjalną, dla autora piszącego o naszej „małej ojczyźnie".

W poezji liczy się przede wszystkim piękne „źródlane" słowo. „Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei." - napisał Józef Baran w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej - celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy odnaleźć i nagradzać w naszym Konkursie.

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja pierwsza
Podziel się:

Edukacja kulturalna

Poznaj naszą ofertę warsztatów i prelekcji. Dla dzieci i dla dorosłych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.