wyślij
Literatura

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga

Konkursy literackie

Druga edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO - wspólnej inicjatywy Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Konkurs literacki
pn. Małopolska Nagroda
Poetycka
"ŹRÓDŁO" -
edycja druga

Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło" objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Werdykt Jury Konkursowego Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”

 

W dniu 18 września w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród. Przed Jury, laureatami oraz osobami wyróżnionymi, gośćmi oraz licznie zgromadzoną publicznością, nagrodzone utwory zaprezentowała pani Beata Paluch, aktorka narodowego Teatru Starego w Krakowie. Prof. Marek Karwala przedstawił werdykt i nagrodzonych poetów.


Nagrody w drugiej edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” otrzymują:

– I nagroda, 3 500 zł – Antonina Małgorzata Tosiek

– II nagroda, 2 500 zł – Anna Piliszewska

– III nagroda, 1 500 zł – Jan Biela

Pięć równorzędnych wyróżnień za zestaw wierszy:

 1. Rafał Gratkowski
 2. Stanisław Kuźnik
 3. Klara Domańska
 4. Krzysztof Martwicki
 5. Jacek Parkitny

Trzy równorzędne Nagrody Specjalne, za utwór związany z regionem Małopolski:

 1. Anna Morawiec
 2. Teodora Maria Pikuła
 3. Rafał Sowiński

Wyróżnienia honorowe, nagrodzone drukiem w wydawnictwie pokonkursowym, zostały przyznane następującym wierszom:

 1. „Gdy byliśmy mali”, Klaudia Chudowolska
 2. „Gizela”, Elżbieta Rudzińska
 3. „Tato”, Agnieszka Jupowicz
 4. „Źródło”, Krzysztof Rejmer
 5. „Nie opuszczę cię aż do śmierci”, Renata Diaków
 6. „Priap”, Halina Bohuta-Stąpel
 7. „Krzyk Penelopy”, Jolanta Rawska
 8. „Na banicję (Królowa Matka abdykuje)”, Joanna Maurer
 9. „Wyrwa” Rafał Baron
 10. „Zwolnienie grupowe”, Jan Racut
 11. „Ballada o gościnie”, Irena Żukowska-Rumin
 12. „Przelotni”, Grzegorz Kielar
 13. „Biegnące kobiety”, Marta Jurkowska
 14. „Sonet do milczącej Matki”, Monika Deker-Kot
 15. „Moja Uszwica”, Antonina Radzięda
 16. „Za bramą (nekropolia w Brzesku)”, Mateusz Czarnecki
 17. „Muszyńskie cztery pory roku”, Arkadiusz Stosur
 18. „Wiosna pachnie tobą”, Anna Foryś
 19. „Narodziny pegaza”, Maria Gibała
 20. „Ogórki”, Małgorzata Sochoń
 21. „Medytacje inspirowane twórczością i życiem Norwida”, Antonina Sebesta
 22. „Matko”, Urszula Kuzińska
 23. „Ojciec srebrno-złoty”, Irena Wanda Niedzielko
 24. „Noc z tobą”, Agnieszka Gicala
 25. „Lipa II”, Stefan Kudełko
 26. „Na fotografię Inki – Danki Siedzikówny”, Małgorzata Borowiec
 27. „Lekkość”, Katarzyna Hudy

Bardzo dziękujemy za tak szerokie zainteresowanie konkursem, liczne przybycie na Galę 18 września oraz serdeczny odbiór Konkursu „Źródło”.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, o której będziemy informować w marcu 2019 roku.

 Gala rozdania nagród Małopolskiej Nagrody Poetyckiej ŹRÓDŁO

Uroczysta Gala wręczenia nagród, odbędzie się z udziałem Jury 18 września o godz. 18:00 w tarnowskim Ratuszu. W trakcie uroczystości Jury przedstawi pełny werdykt oraz zostaną zaprezentowane utwory laureatów. Będzie także dostępna pokonkursowa publikacja zawierająca nagrodzone i wyróżnione wiersze.

 

Wieczór dopełni mini recital Lidii Jazgar i muzyków z zespołu Galicja.

Lidia Jazgar - wokalistka, współautorka tekstów i muzyki, menadżer zespołu Galicja. W latach 90. XX w. związana z Piwnicą pod Baranami. Konferansjerka, niezliczonej liczby koncertów, różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych i uroczystości. Prezenterka telewizyjna i radiowa, dziennikarka. Na antenach gościła zawsze z autorskimi propozycjami. Dziennikarka Radia Kraków. Scenarzystka, reżyserka, producentka. Od wielu lat, realizuje swoje niekonwencjonalne projekty kulturalne.

Zespół Galicja - krakowska grupa muzyczna, założona w 1986 roku przez Lidię Jazgar i Ryszarda Brączka, jako kontynuacja działań kabaretu Galicja, który wcześniej współtworzyli. Laureaci Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie 1992 i jedynej w historii tego Festiwalu, Nagrody Specjalnej Piwnicy Pod Baranami. Zespół ma w swoim dorobku 11 wydawnictw. Piosenki zespołu znajdują się też na wielu kompilacjach płytowych. Muzyka Galicji, to autorskie propozycje, wsparte także tekstami zaprzyjaźnionych poetów.

Lidii Jazgar towarzyszyć będą muzycy: Ryszard Brączek oraz Michał Gąsiorowski. 


Bezpłatne wejściówki do obioru w Centrum Sztuki Mościce (ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 04) oraz w Tarnowskim Centrum Informacji (Rynek 7, tel. 14 688 90 90). 

 


Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury w składzie:

 • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
 • prof. dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
 • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
 • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

po zapoznaniu się z 272 zestawami wierszy, na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r. przyznało: 3 nagrody główne, 5 równorzędnych wyróźnień oraz trzy równorzędne nagrody specjalne za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zadecydowało o przyznaniu 27 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w wydawnictwie pokonkursowym. 

Szczegółowy protokół Jury zostanie ogłoszony na uroczystej Gali rozdania nagród dnia 18 września 2018 w tarnowskim Ratuszu.

Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają zaproszenie na Galę po 5 sierpnia 2018.Józef Baran, przewodniczący Jury o konkursie:

„Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń (blisko 300 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac. Obok reminiscencji z dzieciństwa, powrotów w przeszłość, znalazły się tu wiersze wskazujące wręcz na ekologiczne uwrażliwienie na naturę, świat przyrody. A obok tego liczne zestawy dotyczące przemian społecznych czy dramatycznych relacji międzyludzkich, jak również zagrożeń związanych z cywilizacja współczesną, w której nie zawsze postęp duchowy idzie pod rękę z postępem technologicznym.

Miłość, wiara, wątpliwości egzystencjalne, degradacja pewnych tradycyjnych wartości, zachwyt jako wyraz pochwały istnienia – to tylko niektóre tematy, wątki i motywy podejmowane w liryce. Nie obyło się bez patriotycznych akcentów, nie zawsze znajdujących odpowiednią oryginalną, nowatorską formę, bo przecież w sztuce pisania nie tylko istotne jest to, „o czym” się pisze, ale przede wszystkim „jak” się pisze. Bitwa pod Grunwaldem - jeśli namalowana kiczowato - mniej będzie warta od świetnie namalowanego obrazu ze słonecznikami. Takie jest odwieczne prawo twórczości malarskiej, ale i też literackiej.

Patos, sztuczność, operowanie frazesami czy banałami myślowymi... sentymentalizm - mogą zabić poezję, która jest najbardziej wyrafinowaną sztuką słowa. Istotna jest w niej naturalność, autentyzm, celność i szczerość wypowiedzi obok maestrii warsztatowej, wysokiej świadomości formy. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych (także do druku w antologii pokonkursowej) wierszy znaleźliśmy wiele pięknych, wartościowych artystycznie wypowiedzi, wskazujących na to, że pomimo utyskiwań krytyków - poezja ma się w Polsce, w tym także w Małopolsce – całkiem nieźle.


Skład jury konkursowego:

 • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
 • prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
 • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
 • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej


Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem).

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe (3 - 5 utworów poetyckich);
b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego i zgody na publiczne wykorzystanie prac konkursowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
c) zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem co prace konkursowe, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).

Terminy:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 18 września 2018 r. o godz. 18.00 podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowskim Ratuszu. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.plwww.borzecin.pl – oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/

Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

 • I nagroda - 3 500 zł
 • II nagroda - 2 500 zł
 • III nagroda - 1 500 zł
 • 5 wyróżnień po 600 zł
 • Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dodatkowo zostanie przyznana pula wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Kontakt:

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udzielają:
a) koordynator Konkursu ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – Piotr Kania, tel. 14 68 46 013, mail: gok@borzecin.pl
b) ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna Sadowska – tel. 14 633 46 11, mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl

 

Idea Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "ŹRÓDŁO":


Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie - bez ojca, bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej „małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji.

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło" ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach „Źródła" ufundowaliśmy nagrodę specjalną, dla autora piszącego o naszej „małej ojczyźnie".

W poezji liczy się przede wszystkim piękne „źródlane" słowo. „Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei." - napisał Józef Baran w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej - celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy odnaleźć i nagradzać w naszym Konkursie.

Z poważaniem, Organizatorzy.

 

Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Podziel się:
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga
Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO edycja druga

Edukacja kulturalna

Poznaj naszą ofertę warsztatów i prelekcji. Dla dzieci i dla dorosłych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.