Babski Poniedziałek

7 urodziny!
8 marca

Koncert Oratoryjny

Chór i Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
1 października

Fotorelacje

Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021

data

25 / 06 / 2021

autor

Fot. :Przemysław Sroka

Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie w maseczkach wchodzą na salę widowiskową.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobieta i mężczyzna w strojach ludowych trzymają w rękach podkładki z tekstem i m&oacute;wią do mikrofon&oacute;w.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Po lewej stronie sceny stoi grupa mężczyzn w strojach ludowych, a na przeciwko nich stoją kobiety w strojach ludowych w dw&oacute;ch rzędach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Mężczyzna w garniturze dyryguje orkiestrą.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Grupa kobiet w czerwonych i niebieskich strojach ludowych z wiankami lub chustami na głowach śpiewa na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Sp&oacute;dnice czerwonych i niebieskich sukni ludowych oraz czarne, wiązane buty.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w czerwonych i niebieskich sukniach ludowych z wiankami lub chustami na głowach śpiewają na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie na widowni, w maseczkach, oglądają występ.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w czerwonych i niebieskich sukniach ludowych tańczą na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Grupa mężczyzn w niebieskich strojach ludowych z czapkami z pi&oacute;rem na głowach, tańczą i śpiewają na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Grupa mężczyzn w niebieskich strojach ludowych tańczą z kobietami w czerwonych i niebieskich sukniach ludowych z wiankami lub chustami na głowach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w niebieskich i czerwonych strojach ludowych stoją w tanecznej pozie w dw&oacute;ch rzędach na scenie, za nimi mężczyźni w niebieskich strojach ludowych z rozłożonymi ramionami.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dwie kobiety w czerwonych strojach ludowych tańczą na scenie, za nimi mężczyzna w niebieskim stroju ludowym.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie grający na instrumentach pod sceną.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dwie kobiety w czerwonym i niebieskim stroju ludowym, jedna z wiankiem na głowie i warkoczem z czerwonymi wstążkami.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Mężczyźni w niebieskich strojach ludowych tańczą w parach z kobietami w czerwonych i niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie na widowni w maseczkach oglądają występ.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dwie kobiety w niebieskim i czerwonym stroju ludowym, trzymają się za ręce z dwoma mężczyznami w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w czerwonych i niebieskich strojach ludowych tańczą w parze z mężczyznami w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w czerwonych i niebieskich strojach ludowych tańczą na scenie, za nimi mężczyźni w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobieta gra na flecie, obok niej mężczyzna na klarnecie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dw&oacute;ch mężczyzn, jeden gra na trąbce, drugi na akordeonie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w czerwonych i niebieskich strojach ludowych stoją w parach z mężczyznami w niebieskich strojach ludowych w kole, na środku tańczy jedna para.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Grupa dzieci w strojach ludowych, dziewczynki w czarnych gorsetach i r&oacute;żowych sp&oacute;dnicach stoją na scenie z chłopcami w granatowych kamizelkach i ciemnych spodniach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Para dzieci w ludowych strojach na scenie, dziewczynka w czarnym gorsecie i r&oacute;żowej sp&oacute;dnicy, chłopczyk w granatowej kamizelce i ciemnych spodniach, stoją w tanecznej pozie z rękami na biodrach.</p>
<p>&nbsp;</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w strojach ludowych tańczą w parach na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w strojach ludowych tańczą w parach na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w strojach ludowych tańczą na scenie, klęczą na jedno kolano twarzą do siebie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w strojach ludowych stoją na scenie w tanecznej pozie z rękami na biodrach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie na widowni oglądają występ, nagrywają go telefonami.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w strojach ludowych z kwiatami wpiętymi we włosy śpiewają, trzy z nich siedzą na scenie, dwie stoją za nimi.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobieta w stroju ludowym patrzy na mężczyznę w niebieskim stroju ludowym i uśmiecha się.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w zielonych strojach ludowych z brązowymi sp&oacute;dnicami, dwie z nich siedzą na scenie, jedna stoi za nimi, obok nich mężczyźni w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Mężczyzna w niebieskim stroju ludowym śpiewa na scenie z jedną ręką uniesioną do g&oacute;ry.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w strojach ludowych w kole.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w niebieskich strojach ludowych, kt&oacute;rzy mają uniesioną jedną rękę.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobieta w stroju ludowym z rękami założonymi na biodrach na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobieta w stroju ludowym z rękami założonymi na biodrach stoi na przeciwko mężczyzny w stroju ludowym.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Mężczyźni w ludowych strojach tańczą w parach z kobietami w ludowych strojach z jedną uniesioną ręką.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w ludowych strojach tańczą w parach z mężczyznami w ludowych strojach, kt&oacute;rzy kucają.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Ludzie na widowni w maseczkach oglądają występ, mężczyzna nagrywa kamerą.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w niebieskich ludowych strojach w kole.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych ludowych strojach tańczą w parach z mężczyznami w niebieskich ludowych strojach w p&oacute;łkole.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety oraz mężczyźni w ludowych strojach stoją na scenie z rękami założonymi na biodrach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dziewczynki w kolorowych strojach ludowych i chłopcy w niebieskich strojach ludowych tańczą na scenie trzymając się za ręce.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dziewczynki w kolorowych strojach ludowych i chłopcy w niebieskich strojach ludowych tańczą w rzędzie trzymając się za talie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach na scenie w kole.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach na scenie.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Dzieci w kolorowych strojach ludowych stoją w parach na scenie z jedną uniesioną ręką.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych stoją na scenie z mężczyznami w strojach ludowych i granatowymi czapkami na głowach.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych tańczą w parach z mężczyznami w strojach ludowych, kt&oacute;rzy podnoszą czapki do g&oacute;ry.&nbsp;</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych tańczą w kole.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Kobiety w kolorowych strojach ludowych stoją na scenie z rękami założonymi na biodrach i śpiewają.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Sp&oacute;dnice kolorowych stroj&oacute;w ludowych i czarne, wiązane buty.</p> - Fot. :Przemysław Sroka
Świerczkowiacy - zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021 - <p>Grupa kobiet w strojach ludowych stoi na scenie w rzędzie, a za nimi mężczyźni w niebieskich strojach ludowych.</p> - Fot. :Przemysław Sroka

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.