wyślij

II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce

Centrum Sztuki Mościce rozpoczęło etap realizacyjny inwestycji. W drodze przetargów wyłaniani są wykonawcy robót i dostaw. Projekt opracowany został przez firmę Sound & Space sp. z o.o.

„II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa".

 

ii-etap-modernizacji-csm

 

Centrum Sztuki Mościce rozpoczęło etap realizacyjny inwestycji. W drodze przetargów wyłaniani są wykonawcy robót i dostaw. Projekt opracowany został przez firmę Sound & Space sp. z o.o.

Inwestycja realizowana w ramach RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

8 159 260,00 zł – wartość projektu

1 999 487,64 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4.621.332,36 zł – finansuje budżet Województwa Małopolskiego

 

Cele projektu: 

• Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz odpowiadającej na potrzeby odbiorców. 

• Dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym etapie została wyłączona z przebudowy.

 

Zmiany w infrastrukturze:

• zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektu kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dysponującym nowoczesnymi technologiami w kulturze,

• poprawa akustyczności sali dla różnorodnych funkcji (zmienność długości pogłosu),

• spełnienie wysokich wymagań i standardów współczesnych realizacji scenicznych,

• wyposażenie w instalacje umożliwiające działanie bezpiecznych, wysokiej klasy, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych, przeciwpożarowych, mechanicznych itp. 

• poprawa komfortu publiczności (także osób niepełnosprawnych),

• poprawa estetyki sali,

• zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i jakość pracy;

• optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.

 

Zmiany programowe: 

• poszerzenie wachlarza podmiotów i instytucji współpracujących programowo, 

• atrakcyjniejszy program artystyczny,

• spełnienie wymagań technicznych wielu produkcji teatralnych czy koncertowych, także tych w obszarze najważniejszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta, 

• rozwinięcie działalności konferencyjnej, 

• umożliwienie prezentacji cyfrowych opierających się głównie na wykorzystaniu wiązek światła, laserów, przestrzennego dźwięku i projekcji,

• umożliwienie pokazów sztuki współczesnej i sztuki klasycznej w wyższym niż dotąd standardzie technicznym,

• realizacja projekcji filmowych w najwyższym standardzie ATMOS,

• realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja). 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ustawienia dostępności
Ustawienia dostępności
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1