wyślij
Aktualności

Nowy regulamin Kina Millennium

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem Kina Millennium.

Regulamin Kina Millennium w Centrum Sztuki Mościce

obowiązujący okresowo tj. w okresie występowania stanu  epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy przy korzystaniu z Kina Millennium w Centrum Sztuki Mościce określone wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,  oraz niniejszym Regulaminem.

 1. Osoby chore na COVID-19 i inne choroby zakaźne oraz przebywające na kwarantannie z podejrzeniem tych chorób nie mogą korzystać w trakcie choroby lub kwarantanny z usług kina Millennium.
 2. Na terenie kina należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Kina Millennium.
 3. Widzowie zobowiązani są do:
  • zachowania ostrożności poprzez zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy ochronnej,
  • utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób. Jedynie osoby z jednego gospodarstwa domowego nie są zobowiązane do przestrzegania tej odległości między sobą,
  • dezynfekcji rąk w strefie wejścia z użyciem środków dezynfekcji zapewnionych przez Kino Millennium,
  • podawania swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, data i godzina seansu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane widzów przetwarzane są zgodnie z procedurami RODO Centrum Sztuki Mościce.
 4. W przypadku wystąpienia u klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownicy Kina Millennium niezwłocznie odseparują go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym, lub poproszą, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny.
 5. Kino Millennium udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na salach - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. W Sali Widowiskowej Kina Millennium będzie możliwość uczestniczenia w seansie maksymalnie 250 osób, w Sali kameralnej: maksymalnie 50 osób.
 6. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • b)widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Centrum Sztuki Mościce – kasa oraz cały budynek będzie otwarty dla widzów na godzinę przed planowanym seansem.
 8. Między seansami kinowymi będą przerwy, w trakcie których osoby odpowiedzialne będą dokonywały wietrzenia sali oraz dezynfekcji.
 9. Kino Millennium zaleca kupno biletów online oraz w kasie płatność kartą.
 10. Na terenie Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
 11. Uczestnictwo w seansie kinowym w Kinie Millennium jest równoznaczne z akceptacją ww regulaminu.

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.