• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+

Konkurs "SsangYoung" dla ArtFestowiczów!

Konkurs dla ArtFestowiczów!

Weź udział w konkursie dla publiczności

 

Razem z firmą Gładysz Motors zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest m.in. jazda samochodem SsangYong Rexton!

 

 

Do wygrania:

 • Jazda samochodem SsangYoung Rexton oraz kolacja dla dwojga w restauracji Czarny Sezam w Tarnowie,
 • Gadżety Centrum Sztuki Mościce,
 • Vouchery do Kina Millennium.

 

 


Wyniki konkursu: 

 • Jazda samochodem SsangYoung Rexton oraz kolacja dla dwojga w restauracji Czarny Sezam w Tarnowie
  • Maria Wantuch
 • Gadżety Centrum Sztuki Mościce,
  • Katarzyna Tabor
  • Iwona Mikoda
  • Jacek Bochenek
  • Anna Włodarz
  • Maciej Rękas
 • Vouchery do Kina Millennium.
  • Anna Kamińska
  • Łukasz Kłósek
  • Renata Nowak
  • Aneta Tylec
  • Roksana Solak

W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt:promocja@csm.tarnow.pl


 

 

REGULAMIN konkursu dla publiczności

„SsangYong”

organizowanego w ramach projektu:

„XV Festiwal Sztuki ArtFest im. Bogusława Wójtowicza”

 

 

1. Organizator

 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, mieszczące się w Tarnowie, ul. Traugutta 1 (zwane dalej Organizatorem), który realizuje konkurs w ramach projektu pt.  „XV Festiwal Sztuki ArtFest im. Bogusława Wójtowicza”

 

 

2. Warunki ogólne

 

 1. Czas trwania konkursu: 23 listopada 2018 r. – 10 grudnia 2018 roku
 2. Wyniki konkursu: 11 grudnia 2018 roku.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie csm.tarnow.pl. Z osobami nagrodzonymi Organizator skontaktuje się osobiście.

 

3. Warunki uczestnictwa

 

 1. Do udziału w konkursie 11 grudnia zostaną zakwalifikowane osoby, które:
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. prawidłowo wytypują w formularzu konkursowym najciekawsze wg uczestnika konkursu wydarzenie XV festiwalu Sztuki ArtFest 2018 organizowane przez Centrum Sztuki Mościce:
   1. wystawa fotografii „Ciechowski - Świetlik,
   2. koncert Justyny Steczkowskiej
   3. pokaz filmu dokumentalnego „Narodziny legendy” i spotkanie z reżyserem filmu
   4. koncert zespołu Fonetyka
   5. spektakl „O czymś i o niczym”,
   6. balet koparyczny,
   7. koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej,
   8. spektakl „Grace i Gloria”
  3. prawidłowo wypełnią pola danych osobowych umieszczone w formularzu konkursowym:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Nr telefonu,
   3. Adres e-mail,
 2. prawidłowo wypełniony formularz konkursowy zostawią w urnie umieszczonej przy wejściu do Dużej Sali w Centrum Sztuki Mościce,
 3. zaakceptują regulamin konkursu.

 

4. Nagrody

 

 1. Organizator przyzna następującą nagrodę:
  1. Jedną jazdę samochodem marki SsangYoung oraz kolację dla dwojga w restauracji Czarny Sezam w Tarnowie,
  2. 5 zestawów gadżetów Centrum Sztuki Mościce,
  3. 5 voucherów do Kina Millennium,
 2. Wyniki konkursu są ostateczne i niepodważalne. 

 

5. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem „SsangYong” jest Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, mieszczące się w Tarnowie, ul. Traugutta 1; a Gładysz Motors Marcin Gładysz, Łukanowice 239, 32-830 Wojnicz, NIP: 871 - 000 - 11 – 25 jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, poinformowanie o przyznaniu nagród oraz kontakt podmiotu przetwarzającego dane w celach marketingowych
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem jednego roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu.
 11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej csm.tarnow.pl
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Możesz też pobrać regulamin TUTAJ

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.