ii-etap-modernizacji

 

Centrum Sztuki Mościce rozpoczęło etap realizacyjny inwestycji. W drodze przetargów wyłaniani są wykonawcy robót i dostaw. Projekt opracowany został przez firmę Sound & Space sp. z o.o.


Inwestycja realizowana w ramach RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

8 159 260,00 zł - wartość projektu

1 999 487,64 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4.621.332,36 zł - finansuje budżet Województwa Małopolskiego

 

Cele projektu:

 • Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz odpowiadającej na potrzeby odbiorców. 
 • Dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym etapie została wyłączona z przebudowy.

 

Zmiany w infrastrukturze:

 • zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektu kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dysponującym nowoczesnymi technologiami w kulturze,
 • poprawa akustyczności sali dla różnorodnych funkcji (zmienność długości pogłosu),
 • spełnienie wysokich wymagań i standardów współczesnych realizacji scenicznych,
 • wyposażenie w instalacje umożliwiające działanie bezpiecznych, wysokiej klasy, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych, przeciwpożarowych, mechanicznych itp. 
 • poprawa komfortu publiczności (także osób niepełnosprawnych),
 • poprawa estetyki sali,
 • zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i jakość pracy;
 • optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.

 

Zmiany programowe:

 • poszerzenie wachlarza podmiotów i instytucji współpracujących programowo, 
 • atrakcyjniejszy program artystyczny,
 • spełnienie wymagań technicznych wielu produkcji teatralnych czy koncertowych, także tych w obszarze najważniejszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta, 
 • rozwinięcie działalności konferencyjnej,
 • umożliwienie prezentacji cyfrowych opierających się głównie na wykorzystaniu wiązek światła, laserów, przestrzennego dźwięku i projekcji,
 • umożliwienie pokazów sztuki współczesnej i sztuki klasycznej w wyższym niż dotąd standardzie technicznym,
 • realizacja projekcji filmowych w najwyższym standardzie ATMOS,
 • realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja). 
II etap modernizacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.